top of page

Честит рожден ден, Еразъм! Благодарим, че носиш промяна в живота ни през последните 30 години.


Еразъм празнува своята тридесета годишнина.

До сега 9 милиона млади хора са придобили нови умения, благодарение на Еразъм+.

Програмата позволява на голям брой хора да се възползват от обучения, стажове и доброволчество в различни страни по света и подпомага работата в екип.

Еразъм+ ти дава:

  • повече възможности за реализация в работата;

  • шанс да научиш нов език;

  • мотивацията да бъдеш доброволец.


Еразъм+ стартира през 1987г. като програма за обмен на студентии оттогава непрестанно се усъвършенства.

Днес програмата осигурява огромен принос в развитието на човешките ресурси на Европа, като подпомага проекти в сферата на образованието, професионалното обучение, младежта и спорта.

Дали хората са подобрили своите шансове да намерят работа, открили са нови перспективи за устойчиво развитие или са научили нов език, прояснили са представата си за европейско гражданство или са открили нова мотивация да се занимават с доброволчество: Еразъм+ е създал много успешни истории.

Програмата Еразъм+ ни обогатява през последните 30 години. Тя е не просто част от живота, а повратна точка.


С времето програмата се е разрастнала, като днес обхваща различни степени на образованието, професионалното обучение, младежта и спорта и цели да подобри шансовете на хората в намирането на професионална реализация, научаване на нов език, добиване на по-добра представа за европейско гражданство или намиране на нова мотивация за включване в доброволчески акции. Ползите за участниците се увеличават заедно с разрастването на програмата.


Еразъм се е превърнал в причина за успеха в живота на много хора.

Като част от събитията по случай годишнината на Еразъм+, който дава възможности на хора от различни краища на света вече 30 години, ще се проведат множество конференции, форуми, обсъждания, дебати и изложби из Европа през цялата година.


bottom of page