top of page

Организационна среща на предстоящия обмен в СолунЗ. Ваклинов ни представя на APV на YE REACT TO FEAR, който ще се проведе в Солун през май тази година. Главната цел на проекта е участниците да бъдат наясно за проблемите на бежанците и да разберат дали, след като видят и лично се сблъскат с бежанците без медийния филтър, ще мислят, че решението да се затворят границите и да се държат бежанците в лагери може да се приеме в ЕС, който поставя в основата на съставните му принципи основополагащата солидарност и зачитането на човешките права. Ако тяхната интеграция в европейското общество може да се случи и в бъдеще, имат възможност за развитие, културнен и икономически растеж


bottom of page