top of page

Кандидатстване за университети в Испания


Кандидатстването за университет в Испания е първата стъпка, която можете да направите, за да учите в тази държава. Във всички университети в държавата е задължително да се подаде формуляр за кандидатстване преди студентът да бъде приет в университета. За щастие ще откриете, че този вид документ е лесен за попълване и няма да отнеме голяма част от вашето време.


Тук ще разгледаме стъпка по стъпка процеса за кандидатстване в университет в Испания. Следвайки тези инструкции, сами ще разберете колко е лесно да се кандидатства в университета, който сте си избрали.

Бакалавърска програма

Ако искате да завършите бакалавърска програма в университет в Испания, процесът на попълване на формуляр ще зависи от държавата, в която сте завършили средното си образование. Европейски и не европейски студенти ще трябва стриктно да следват процедурите за формуляра, както е показано долу.


Европейски студенти

За тези, които са от европейска държава, предаването на формуляра се извършва чрез SNUDE- SpanishNationalUniversityforDistanceEducation. Когато е завършен, формулярът трябва да бъде принтиран и изпратен на адреса, който се намира на уеб страницата. Възможно да бъдете помолени с формуляра да изпратите копие на паспорта си , личната си карта и дипломата си. Ако сте приети, ще получите “CredencialdeAccesso” в рамките на 3 месеца. Това трябва да бъде изпратено на университета, в който искате да кандидатствате.


Изпитът

Има четири различни компонента, от които се състои изпитът “Selectividad”. Всеки един е важен.

-Четене с разбиране: Тази част на изпита ви дава възможността да изберете между два текста на испански. Когато изберете текста, ще ви бъдат дадени въпроси към него.

-Въпроси, свързани с испанската история и философия: Можете да изберете един от двамата теста, когато стане време за тях.

-Тест по чужд език: Избирате от френски, английски, немски, португалски или италиански.

-Ваш избор: четвъртият и финален тест ще бъде по ваш избор- може да изберете тестове, свързани с култура- изкуство, танци и музика; или с наука и технологии.

Трябва успешно да преминете всяка част от теста, за да можете да учите в университет в Испания.


Кандидатстване в университет за след дипломна квалификация

Тези, които искат да кандидатстват за следдипломна квалификация, трябва да се свържат с институцията, в която искат да следват, за да научат за критериите за прием.

В повечето случаи трябва да представите документ за завършена бакалавърска степен и копие на паспорта ви. Това важи също за тези, които вече са завършили в конкретния университет.

Може да има повече от един етап за кандидатстване в университет, тъй като много университети в държавата предлагат есенни и летни семестри. За главния семестър (летния) обикновено се изисква формулярът ви да бъде предаден до юли същата година. Уверете се, че ще предадете цялата си информация и формуляра навреме. Никога не чакайте до последната минута, за да предадете.

Също имайте предвид, че всички документи, които ще предавате, трябва да са на испански език. Ако документите ви не са на испански, ще трябва преводач да ви ги преведе от вашия език.


Въпреки че има няколко неща, които трябва да направите, за да кандидатствате за прием в испански университет, повечето от тях са лесни и със сигурност си струват времето ви. С тази информация кандидатстването в университет за Испания ще бъде много по- улеснено.


bottom of page