top of page

EGE University: Документи изисквани за регистрационни процедури за чуждестранни студентиАко искате да учите в университета Еге трябва да вземете изпита EGEYÖS.

Езикът, който чуждестранните студенти трябва да владеят е турски. Кандидатът трябва да представи сертификат за завършен курс по турски език, за да се определи нивото, на което владее езика. Кандидати, които нямат сертификат, който доказва уменията им по турски език, трябва да изкарат поне 70 от 100 точки на теста Turkish Language Placement, който тест се провежда от Ege University Turkish World Research Institute. Кандидати за докторска степен трябва направят поне 55 точки ÜDS , който може да е на френски, немски или английски или всеки, освен майчиния им език. Документите за кандидатстване на студента, който иска да кандидатства за висше образование в Турция, биват прегледани от YÖK. Кандидатите трябва да бъдат одобрени от YÖK и решението на административния съвет на институцията.

Външният национален идентификационен номер трябва да се вземе от полицията.


  1. Диплома за завършено средно образование.

  2. Дипломата трябва да е преведена на турски.

  3. Кандидатура на турски; Легализиран превод от турски; Ако кандидатът не е от Турция - одобрение от турското МНВР

  4. Сертификат за завършена гимназия

  5. Паспорт

  6. Банкова бележка от касата, доказваща, че студентът е платил за следването си.

  7. Удостоверение за престой

  8. Три снимки

  9. Ако студентът е роден в чужда държава, тогава трябва да получи документ за местоживеене от Population Directorates.

  10. Студенти, които са учили в медицинско, стоматологично или спортно училище трябва да представят здравен доклад от болница в Турция


bottom of page