top of page

Италианска обменна организация ще работи проект на име H.O.M.Е.


H.O.M.E. - Hosting Opportunities for Migrants in Europe е програма за младежки обмен, който ще се проведе Лече, Италия. Дейностите ще се проведат от 20 до 29 март 2017 година. Проектът ще включва 40 млади човека (от 18-25 г.), членове на младежки организации от Гърция, Италия, Испания, Малта и България (8 човека от организация- 7 млади членове между 18-25 г. + 1 лидер на отбор без значение възрастта) .


Идеята за проекта възниква след многобройни случаи на нетолерантност, расизъм и сегрегация, на които бяхме свидетели в бежански лагери и центрове за имигранти. Допълнително към това, SYEF в момента събира средства за построяване на център за подслоняване на бежанци в Лече. Главната цел на проекта е да създаде мостове между младите участници и млади имигранти. Проектът ще насърчава участниците към комуникация , за да обсъдят интеграцията по иновативен и съпричастен начин. Това ще се случи, като се изслушват историите на имигранти в бежанския център, чрез поезия и графити в местната общност. Тези графити ще бъдат нарисувани на стени, специално предоставени на имигрантите от общината. По този начин местната общност ще подтикне повече хора към идеята за интеграция.


Главните цели са:

-да се подобри атмосферата за бежанците

-да се изгради връзка между младите участници, домакини и имигранти и цивилни с диалог, графити и поезия

- да се развие ново разбиране на държавно и световно отношение към бежанците.bottom of page