top of page

Стартира обществена консултация за дооформяне на Европейския корпус за солидарност


Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.


Както вече знаете, предстои да се изработи и гласува законовата рамка за Европейския корпус за солидарност: нова инициатива на ЕК, насочена главно към младежите. За момента се предвижда инициативата да осигурява възможности за международно доброволчество, временна заетост за младежи (работа или стаж), както и възможности за национално доброволчество.

Въпроси и отговори за инициативата можете да намерите в специалната фейсбук страница: https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/

Както и в сайта на инициативата, поддържан от ЕК: https://europa.eu/youth/SOLIDARity_bg

Важно е организациите и младите хора да имат възможността да изразят мнение за това как биха искали Корпуса да изглежда и какви дейности да подкрепя. Ето защо ви изпращам линка към страница с въпросник, чрез който можете да изпратите мнение и идеи до Европейската комисия за бъдещия Европейски корпус за солидарност: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-Solidarity-Corps-public-consultation (от падащото меню в дясната част на екрана е достъпна и версия на въпросника на български език).


Източник: ЦРЧР


bottom of page