top of page

Възможности за студенти с ERASMUS+. Стаж в чужбинаОбучението в чужбина е основна част от ERASMUS+ и е доказано, че има положителен ефект върху кандидатурите за работа. То също е и възможност да подобриш уменията си в езика, да придобиеш повече увереност и независимост и да се потопиш в нова култура.

ERASMUS+ също предлага възможност да комбинираш обучението в чужбина със стаж.

Възможностите се предлагат на студенти, учещи Бакалавър, Магистър или Доктурантура.

  • Стаж в чужбина

Обща информация:

подкрепя стажуването (работниместа, стажове, т.н) в чужбина за студенти, които в момента учат за своята Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен в някое висше училище. Тези възможности са също и за наскоро завършилите.

Имайки стаж в чужбина от ERASMUS+, можеш не само да подобриш своята комуникация, език и междукултурни умения, но също и умения, високо ценени от бъдещи работодатели, както и да станеш по-предприемчив. Прочети повече за положителните черти за обмена в чужбина.

Можеш също да комбинираш твоя ERASMUS+ стаж с обучителния си период в чужбина.


  • Продължителност:

Стажът може да продължи най-малко 2 месеца и най-много 12 месеца.

Можеш много пъти да се възползваш от размяната в чужбина с ERASMUS+ или като студент или като стажант, но общото време, което можеш да прекараш в чужбина не трябва да е по-дълго от 12 месеца за един цикъл на обучение.

Под „цикъл“ се разбира степен на обучение, както е дефинирана според Европейската Квалификационна Рамка (ЕКР):

Първи цикъл (Бакалавър или негов еквивалент) ЕКР 5/6

Втори цикъл (Магистър или негов еквивалент) ЕКР 7

Трети цикъл(Доктурантура или нейн еквивалент) ЕКР 8

За курсове от „един цикъл“ като медицина или архитектура можеш да отидеш в чужбина с ERASMUS+ за до 24 месеца.

Можеш също да отидеш на стаж в чужбина като наскоро завършил. В този случай стажа трябва да се проведе до една година след завършването и трябва да кандидатстваш докато все още си студент във висше учебно заведение.

  • Условия:

Тези възможности са дават на студенти, регистрирани във висше учебно заведение, имащо Харта за Висше Образувание на ERASMUS+.

Твоя стаж трябва да бъде свързан към специалността и личните ти нужди за развитие и когато е възможно, да бъде интегриран към твоята учебна програма.

Можеш да изкараш своя стаж в която и да е организация от страните по програми на ERASMUS+ (с изключение на институциите, службите и организациите в ЕС).

  • Прием:

Преди стажа в чужбина:

Ти, твоето висше учебно заведение и получаващата организацията трябва да подпишете Споразумение за Обучение за Стажове, за да се подсигури добре направена и открита подготовка за обмяната в чужбина. Този документ излага права и задължения на различните страни, детайлна програма за стажа, информация за осигуровка и как ще ти бъде признат стажа след успешното му изпълнение.

Ще получиш Хартата за Студенти на ERASMUS+, в която се обясняват правата и задълженията, свързани със стажа в чужбина.

След стажа в чужбина:

Получаващата организация/фирма трябва да изпрати на теб и висшето ти учебно заведениеСертификат за Стаж, обикновено в рамките на 5 седмици след успешното завършване на стажа.

Твоето вусше учебно заведение трябва да признаете стажа в чужбина според условията, на които сте се съгласили в споразумението за обучение, без допълнителни изисквания.

Ако твоето висше учебно заведение е в страна по Програмата, информацията, която се съдържа в Сертификата за Стажове трябва да се включи и в Дипломата, освен ако не си наскоро завършил. В този случай се препоръчва записа за стажа да се запише в документа Europassза мобилност на стажанта.


bottom of page