top of page

Какво е „ Корпус за Европейска Солидарност “


Европейския корпус за солидарност започва да съществува и обслужва от края на 2016-та година.

Неговата цел е да развива млади таланти между 18 и 30 годишна възраст в много насоки, като приоритетни такива са образование, интеграция на бежанци, здравеопазване и околна среда, участвайки в различни дейности и проекти, които да помогнат на хора в беда или затруднено положение навсякъде в Европейския съюз. Ефективно дейността започва да се развива през 2017 година, когато организацията се опитва да привлече възможно най-много доброволци, а нейната цел е да достигне 100 000 доброволци до 2020 година.

Участниците се ползват от работата с хора и асистенти в местни и глобални власти, институции и неправителствени организации, които се изправят пред различни предизвикателства и критични ситуации. Приоритетите на „Европейския корпус за солидарност“ са предимно свързани с преодоляване на различни предизвикателства и трудности в обществото, оказване на помощ на млади нуждаещи се хора, проблеми с околната среда.


Европейския корпус за солидарност е също и възможност за много млади хора и тийнейджъри – да придобият различен опит, да се сблъскат с нови култури и начини на живот, изучаването на нови езици, помощ и подкрепа в обществото. След природните катастрофи, младите хора ще имат възможност да придобият опит в превъзмогването на трудни ситуации като спомагане за интегрирането на дадена социално отхвърляна и изолирана група от обществото, приветстване на бежанци и имигранти.


Европейския корпус за солидарност е също и възможност за доброволчески организации, чиято активност е свързана със солидарността, без значение дали са неправителствени или легитимни организации, или такива, които изискват специфични критерии за изпълнението на дадена задача или осигуряването на съответен вид услуга или трейнинг курс.

Европейския корпус за солидарност е нов вид Европейска общност, която създава възможности за млади хора, които да работят доброволно в проекти, които подпомагат различните общности и хора в Европа.

След попълването на кратка регистрационна форма, представител ще ви покани да участвате в широко-обхватни проекти за помощ и предотвратяване на природни бедствия, като разрушение на помощни центрове или приюти или директни социални различия в общностите.

За повече информация: https://europa.eu/youth/SOLIDARity_bg


bottom of page