top of page

„Бъди глобален“ - Живот на пътувания и проекти


Айни е опитен ръководител на проекти, като е работила в различни сфери като обмяна на стоки, логистика и развиване на уебсайтове. След основаването на своя собствена компания за уеб дизайн през 2005 година, тя си сътрудничи с много доброволчески и благотворителни организации. Страстта ѝ към пътуването я вдъхновява да създаде международни възможности за младите хора от цял свят, по-специално за тези от етнически малцинства и тези в неравностойно положение. През 2011 година Айни основава организацията “Act Global” във Великобритания.


“Act Global” е международна неправителствена организация, основана във Великобритания и Индонезия. Екипът се състои от постоянен и почасов персонал от треньори и доброволци. Целта е подпомагането на сектора за неформално обучение чрез създаване на международна платформа за споделяне на опита в тази среда.

Екипът развива и прави достъпни международни проекти за млади хора и организации, работещи с такива, за да подкрепят тяхното развитие като мирни и толерантни граждани на света, развиващи нови умения, съответстващи на глобализацията в света. Постигат целта си по различни начини в консултантските среди, чрез тренировъчни курсове, културни обмени и ученически посещения.

Организацията се е казвала „Младежи в действие“ след основаването си, защото на всеки седем години са променяли програмата, по думи на Айни. Нейният партньор работил в Националната агенция във Великобритания и те започнали работа с над 30 страни като партньори. Повечето от техните проекти се провеждат в Англия, но и в партньорските страни.

Ролята на Айни е да се грижи за логистиката като мениджър, управляващ проекти. Сега тя живее в Малави и проектите са ограничени до ERASMUS +, затова тя има право само на ограничен брой проекти, но въпреки това заявява, че обича проектите на ERASMUS + и ги намира за страхотни за младите хора.

Тук ще намерите повече информация за нея и организацията:

http://www.act-global.org/bottom of page