top of page

Влиянието на YOUTHPASS


Youthpass е достъпен за проекти, финансирани от Еразъм+: програмите "Младежта в действие (2014-2020)" и "Младежта в действие (2007-2013)". Част е от стратегията на Европейската Комисия за насърчаване на признаването на неформалното учене, привеждайки политиката в практика и практиката в политика.

Запознайте се с подробностите в обновената секция на сайта ни : СЕРТИФИКАТИbottom of page