top of page

Възможности за учители


С Еразъм + имате възможност да преподавате в образователна институция в чужбина.

Тази възможност е както за учители, работещи в образователната сфера, така и за хора в бизнеса, поканени да споделят знанията си в конкретен сектор, предмет и въпрос с учениците.

Възможности да преподавате в чужбина чрез Еразъм + има във всички нива на преподаване.

Висше образование

- Обща информация:


Еразъм + финансира преподаване на висше образование в чужбина.

Ако преподавате във висше учебно заведение, може да преподавате в образователна институция в чужбина чрез програма на Еразъм +.

Налице са също възможности за преподавателите в програмни организации на държавата.

Примери за такива организации включват бизнес, публични органи, социални партньори, изследователски институти и неправителствени организации.

- Продължителност:

Периодът на преподаване трябва да е между 2 дни и 2 месеца, без да се включва времето за пътуване.

Докато сте в чужбина, трябва да преподавате по минимум 8 часа на седмица.

- Условия:

Ако работите в HEI (Higher education institution), вашата институция трябва:

1. при страни по програмата, да държи Erasmus+ Charter for Higher Education;

2. при страни партньори да се подпише междуинституционно споразумение с приемащата институция.

Преди започване на периода на преподаване Вие, вашето HEI и приемната организация трябва да подпишете Mobility agreement.

- Финансова помощ:

ЕС осигурява финансова помощ за пътуването ви и за престоя, които зависят от приемащата институция и разстоянието между вашата и приемащата държава.


bottom of page