top of page

Искате да си вземете свободна година?


Свободната година е страхотен начин да направите прогрес в живота си. Обикаляне на света, учене на нови езици, работа, кандидатстване за младежки обмени и всичко това след завършването ви, преди учене в университет, по време на учене в университет или след като сте завършили.


Свободната година е страхотен начин да придобиете много нови и полезни умения, отваря ви възможности и ставате по-способна личност.

- Повече успехи на академично ниво: може да си вземете година почивка, да помислите какво искате да правите с кариерата и живота си като цяло, и да се върнете във вашето учебно заведение фокусирани и с ясни цели.

- Учене на нов език: способността да говорите гладко нов език е винаги от полза за вас. Това става най-лесно, когато в свободната си година пътувате в различни държави или само в една. Например по-лесно е да си намерите работа. Може да учите език в учебното ви заведение, но не е ли по-добре да отидете в държавата, в която се говори?

- Търсене на подходяща кариера: много е важно да намерите работа, в която искате да се развивате и в която можете да използвате талантите си. Това може да повдигне вашето самочувствие и много добър начин за намиране на такава работа е като си дадете време да търсите, а именно чрез свободна година и можете да сте уверени, че тази година няма да бъде пропиляна.

- Космополит: живеем в свят, в който всичко и всички са свързани и не е невъзможно в бъдеще да работите с хора, с които сте се запознали точно по време на тази свободна година.


- Икономичност: учите се как да разпределяте парите си, как да не ги похарчите за един ден и започвате да мислите като възрастен.

- Развиване на социални умения: по време на свободната ви година, шансовете да развиете мултикултурни познания, комуникативни умения, умения за решаване на проблеми и накратко да се адаптирате, са много високи. Когато стане въпрос за търсене на работа, умението да комуникирате и да сте емоционално интелигентни са изключително важни. Ако представите такъв вид умения и други във CV-то си, ще имате по-висок шанс да бъдете избран от мнозинството за даден пост.

- По-лесно намиране на работа: много хора се притесняват, че ако си вземат свободна година няма да изглежда добре в резюмето им, но въпросът е как ще уплътните времето си през тази година. Възможностите са безброй и напълно от вас зависи дали ще се възползвате от тях, или ще ги оставите на минат покрай вас като вятър.bottom of page