Четвърти етап на проекта CBY Development of Capacities for work with i/migrants


На уъркшопа, който се провежда от 3 до 11 март в к. к. Боровец в България, 16 представители на партньорските организации - „Международен център за развитие на образованието и обучението“, „Act Global CIC“, „Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga“ и „Center for Rural Development – SEE“ - ще завършат подготовката и принтирането на гайда и всички партньори ще бъдат наясно от нуждата за достигане на по-голяма аудитория чрез Интернет. Затова ние ще създадем тази уеб платформа. Тя ще бъде създадена от експерт по обществени поръчки, но главните идеи, съдържанието и начинът на функциониране ще бъдат развити по време на уъркшопа в България. Като видимост интелектуалните постижения и проектните резултати са важни за нас. Ние ще свържем създаването на уеб сайта/платформата с всички материали, свързани с миграцията, като GUIDE, информации от учебните посещения, обучението и конференцията, които ще се проведат в бъдеще.

Научете повече тук: https://www.facebook.com/CBY-Development-of-Capacities-for-work-with-imigrants-1593544244274661/


logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2021 by ICDET