top of page

Какво представлява КАУЧСЪРФИНГ-ът?


Каучсърфинг представлява онлайн мрежа от пътуващи хора, чиято цел, въпреки настъпващите през последните години промени, е да бъде от помощ на пътешественика. Основната идея е участниците да предоставят място за пренощуване на някого друг. Името Каучсърфинг (преведено от английски) има значение подобно на „в търсене на диван“ или „издирване на диван“. Услугата не се заплаща, напълно безплатна е, тъй като в духа на мрежата е да помага на пътешествениците, като им осигурява място да пренощуват.

Ролята на дивана, разбира се, е символична, тъй като това, което можете да предложите като настаняване не е задължително да бъде диван - може да е легло, матрак, поставен направо на пода, или дори хамак.


Как работи?

Първото, което трябва да направите, е да се регистрирате в страницата (www.couchsurfing.org) и да попълните необходимата информация. Това е от изключителна важност, тъй като с профила си Вие се представяте пред цялата общност на пътуващите. Всеки, който би искал да Ви помоли да го приютите за през нощта, както и хората, които ще отговарят на Вашите запитвания за настаняване, ще преглеждат профила Ви и ще вземат решение как да отговорят на базата на представената там информация. Мрежата се крепи на честността на хората, участващи в нея, поради което се предполага, че информацията, публикувана в профила на всеки, е достоверна.

Профилът има няколко секции:


- Основна информация: към нея се причисляват възраст, пол, професия и личен уебсайт (ако потребителят има създаден такъв). Допълнително се предоставя информация за процента на молбите за настаняване, на които сте отговорили. Тази информация е съществена за онези, които търсят къде да пренощуват, защото подавайки молба, например, към човек, който е отговорил на едва 40% от изпратените му запитвания, те рискуват подобно на останалите да останат без отговор. „Да се отговори“ на молбата не означава тя задължително да бъде приета, а изобщо запитващият да получи „да“ или „не“.

- Информация относно настаняването (MyHome): тази част от профила е важна, защото пояснява какъв тип настаняване предлагате (къща, легло, стая и пр.). Поради това полетата в нея не трябва да бъдат оставяни без съдържание. Сред тази информация трябва да отбележите какви ще бъдат условията на настаняването (дали ще предоставите диван или легло, дали стаята ще е самостоятелна или гостът Ви ще трябва да спи във всекидневната, доколко ще получи уединение и т.н.), в коя част на града и в близост до какви туристически атракции се намира мястото на настаняването, има ли удобен транспорт, в кои дни и за колко дълго може да остане гостът Ви и друга подобна информация. Колкото по-обстойни сте в обясненията си, толкова повече ще успеят да разберат тези, които ще Ви помолят да ги настаните, и по този начин ще избегнете необходимостта да отговаряте на един и същи въпрос безброй пъти.

- Информация за Вашите интереси и предпочитания: попълването на тази секция би Ви помогнало да откриете хора, с които имате общи интереси, за да можете да извършвате съвместно повече дейности по време на техния престой при Вас.

- Снимки: важно е да прикачите свои снимки, снимки от Ваши пътувания и дейности, които извършвате. Това е начинът да покажете кой сте и да дадете възможност да Ви опознаят. Те са това, чрез което да се създаде първото впечатление за човека. Профилите, в които снимките липсват, са най-рядко търсени и приемани от другите потребители.


Какви са задълженията на госта и на домакина?

Както във всеки вид отношения, двете страни имат права и задължения. В този случай всичко се основава на взаимното уважение. Когато някой Ви приютява в дома си, Вие сте длъжен да се съобразите с принципите и начина на живот на домакина, както и с предварително направените уговорки. Например, ако сте се разбрали да преспите там три нощи, не можете да останете за десет, освен ако обстоятелствата не позволяват.

Хората, които Ви настаняват, не са длъжни да Ви предоставят храна или да почистват след Вас, така че трябва съвместно да се справяте с домакинските задължения.

Едно от най-важните неща е приспособимостта към условията на различните места, които домакините предоставят. Всяко преживяване е различно и трябва да се научите да му се наслаждавате. В някои случаи двете страни се разбират много добре и домакинът може да предложи да вечеряте заедно, да Ви изведе на разходка, да Ви запознае със семейството и приятелите си и за няколкото дни, прекарани на съответното място, Вие се превръщате в част от семейството. Но друг път, по различни причини не се достига такава близост, която обаче, докато отношенията се позовават на взаимно уважение, не бива да се възприема като лош знак.


Въпрос, който добре трябва да се обмисли, е колко време смятате да прекарате в определен град, къде се намира мястото, на което ще бъдете настанени, и какво точно искате да представлява Вашето посещение там. Защо тези три неща вървят ръка за ръка? Защото, ако планирате да посетите голям град, Буенос Айрес или Барселона, например, където има много места, които да видите, и неща, които да правите, може да се окаже, че мястото, където ще прекарате три нощи, не е съвсем близо до туристически атракции. Това предполага, че ще Ви се наложи да прекарате повече време, придвижвайки се от едно място до друго. Ако се разбирате добре с Вашия домакин и закусвате заедно, стоите да си говорите до късно или излизате заедно с него и приятелите му, възможно е дори да не успеете да се запознаете с голяма част от местата в града. Затова е важно какво очаквате от съответното пътуване. Ако посетите Буенос Айрес, където преспите три нощи, и искате да се разходите из града, по-разумно би било да предвидите следващо посещение, когато да прекарате повече време с домакина, или да останете за по-дълго в града. Освен ако не се окаже, че мястото на настаняването е в близост до центъра на града или че не се сприятелите с домакина дотолкова, че да прекарвате време заедно.


bottom of page