Сега, след края на обмена, тези хора ми липсват много.