top of page

Човек се учи, докато е жив - Европейска програма „Учене през целия живот“


Хората трябва да продължават да се учат и да се самоусъвършенстват през целия си живот. Именно за това им помага програмата „Учене през целия живот“.

Какво представлява програмата „Учене през целия живот“?

Тя дава възможност за учене от различно място, по различно време, чрез разнообразни форми, заради съобразяването с възможностите и нуждите на личността. Всеки би могъл да вземе участие в програмата, независимо от своята възраст.

Четири са основните принципа на програмата:

 • Учим се, за да знаем;

 • Учим се, за да умеем;

 • Учим се, за да бъдем;

 • Учим се как да живеем заедно.


Тества се способността на хората да учат през целия си живот, както и подобряване и развиване на знанията, които имат, като се използват различни методи за учене. В периода на обучение индивидът придобива нови знания и умения. Но същността на програмата не се изчерпва само с това. Тя успява да подпомогне и младите, които се стремят да бъдат по-атрактивни на трудовия пазар, като им позволява да развият качества, които ще им бъдат необходими, за да изпъкнат сред конкурентите си, без да се нуждаят от професионална квалификация.

Основните преимущества на програмата „Учене през целия живот“ са:

 • Развиване на умствената дейност;

 • Повишаване на себеуважението;

 • Създаване на възможности за по-добра работна позиция;

 • Поддържане на световното темпо на развитие в процеса на личностно самоусъвършенстване;

 • Повишаване нивото на обща култура;

 • Получаване на нови знания от всякакво естество.


Проекти по програмата „Учене през целия живот“:

Програма „Коменски“:

 • „Гласът на младежта“ /The Voice of Youth/;

 • „Енергоспестяване“ /Energy-saving/;

 • „Математически и природонаучни методи на обучение“ /Mathematics and Science Teaching Methods/;

 • „Културно средище“ /Cultural Square/;

 • „Моят прекрасен виртуален свят“ /My Sweet Virtual World/;

 • „Обучение по чужд език чрез информационни технологии“ /Language Teaching Using Information Technologies/;

Програма „Еразъм“.

Програма „Леонардо да Винчи“:

 • „Изработване и разпространение на дървени играчки“ /Wooden Toys Making and Dissemination/;

 • „Оперативни познания по поддръжка на системи“ /System Support Operational Expertise/;

 • „Регионално подпомагане и управление на финансови средства от Европа“ /Regional Development and Fund Management in Europe/;

 • „Иновативно бизнес развитие и предприемачество“ /Innovative Business Development and Entrepreneurship/;

 • „Европейска политика по безопасност на храните“ /European Food Safety Legislation/;


Програма „Грюндвиг“:

 • „Детските играчки на моите баба и дядо“ /Toys of My Grandparents/;

 • „Библиотека на мечтите“ /Dream Library/;

 • „Добри родители - добри деца“ /Golden Parents for Gold Children/;

 • „Езикът като средство за социална интеграция“ /Language as a Means of Social Inclusion/.

На кратко, дори на 40 години не е късно да започнете да рисувате картини. Можете да се захванете с фотография. Или да започнете да свирите на музикален инструмент след като навършите 50 години.

Възможностите за учене не се ограничават във времето и от възрастта.


bottom of page