top of page

Приключи четвъртият етап от проекта Development of capaties for work with (im)migrants


По време на работната среща, която се проведе Боровец между 3 и 11 Март, екипът на проекта приключи работа по подготовката на наръчника за миграция. От българска страна бе направено и проучване. С това проучване е изследвана всяка от миграционните ситуации на страните партньорки в по-близък план. По време на българското изследване имаше организирана среща със заместник-директора на Дирекция "Миграция", г-жа Марияна Маринова, която с радост сподели факти и статистически данни за работата и сътрудничеството им с Държавна агенция за бежанците и Главна дирекция „Гранична полиция“. С приключването на тази част всички стъпки от четвъртия етап на "Development of capacities for working with (i)migrants " са преминати. За всяка част от информацията са били използвани валидни статистики и данни, предоставени от Министерството на вътрешните работи, като министерството актуализира данните относно държавното положение за миграцията със седмични и месечни статистики, синхронизира работата си с Държавната агенция за бежанците и с Главна дирекция „Гранична полиция“. Очертава се потвърждение на среща с експерти от Държавната агенция за бежанците, чиято цел ще бъде да се изследва работата на институциите по-задълбочено, както и да се обогати и легитимира предоставената в ръководството информация. В допълнение - започна работа по портала на проекта.


bottom of page