top of page

МАГИСТРАТУРА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


Вземането на магистърска степен във Великобритания е изключително изгодно, тъй като периодът на обучение трае само една академична година, през която студентите да изготвят своята дипломна работа. До една година след дипломирането си те получават разрешение да извършват изследователска дейност и възможност да започнат да градят професионалната си кариера.


Кандидатстване за магистратура в Обединеното кралство:

Стандарти за прием в университет: Колкото по-високи са резултатите Ви, толкова по-голям шанс имате да Ви приемат в програмата.

Ниво на владеене на английски език: Изискваните резултати могат да варират според специалността на магистратурата. По тази причина е добре нивото Ви на владеене да е съобразено със сложността на теста по езика и минималния резултат, който изисква университета.

Мотивационно писмо: Необходимо е да обясните защо желаете да бъдете приети в съответната програма.

В случай, че имате професионален опит или стаж: Споделете за него. Ако е по специалността Ви, то това може само да е предимство.


Подготовка за магистратура във Великобритания:

Целта на тази програма е да подготви студентите преди започването на тяхното обучение за вземане на магистърска степен. Тя подпомага подобряването на владеенето на английски език, както и уменията, които са необходими за успешното завършване на студентите. В тези умения се включват способностите за аналитично мислене, писане, използване на различни методи за проучване. Подготовката е с продължителност от 10 до 12 седмици, в зависимост от нивото на владеене на езика и компетенциите на студента по съответната специалност.


Превод: Алекс Пенева


bottom of page