top of page

Младежки информационни центрове ще подпомагат дейността на ЕМССреща между ръководителите на четирите младежки информационно-консултантски центъра (МИКЦ) във Варна се проведе по инициатива на дирекция „Образование и младежки дейности“. По време на разговорите бяха обсъдени бъдещи инициативи на центровете със Сдружение „Варна - Европейска младежка столица 2017“.

Представителите на „Заедно за младите“, „Владислав Варненчик“, „Скаут“ и „Варна“ изразиха желание да подпомагат различни инициативи, свързани с титлата „Европейска младежка столица 2017“. На срещата присъстваха Лилия Христова, директор на дирекцията, Радка Тодорова - старши експерт „Младежки дейности“ и Сергей Петров, експерт младежка политика и партньорства към Сдружение „Варна – Европейска младежка столица 2017“.


bottom of page