top of page

Помни – ти си повече от теб самия


Най-добрата дума, която можеш да кажеш за развиването и специализирането си: Завладей себе си. Смятам, че човекът, който най-добре познава себе си, е този, който завладява правото на човешката сила.


Не е ли той, който е сигурен в силата на човешкото същество този, който се познава най-добре? Какво можем да направим, за да бъдем силни.?

Отговорът е прост: бъди информиран!

Днес много доброволчески организации и проекти могат да оценят времето си, да развият и подобрят себе си. Интересувай се от основанието и необходимостта от доброволния си труд. Обявата може да изглежда много примамлива, но има ли полза за целевата аудитория и екипа? Изпълнението в правилна насока ли е?

Задай си тези въпроси и открий сам отговорите им.

Как можеш да направиш проучване?


Първо на каква аудитория изследването, в което ще участваш, се харесва? След това наблюдавай целевата група. Говори с тях, изслушай ги, поживей с тях. Не забравяй, че доброволецът винаги работи на терен.

За да сме по-описателни - например, ако работиш с деца. В този случай трябва да отидеш и да посетиш местата, където хората, работещи с деца, живеят, работят. Поговори с някои от тях и се опитай да ги прецениш. По време на проучването си прочети предишни изследвания по темата. Проектирай средата, в която ще бъдеш след проучването. Ще преоткриеш себе си, докато изследваш целевата аудитория и проблемите им. Проблемите, които няма да имаш и животите, които не познаваш, ще те вдъхновят.

Опитай да създадеш идеалния за теб свят. Открий силата в теб!

Помни - ти си повече от теб самия!

Превод: Емилия Банчева


bottom of page