top of page

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕРСОНАЛ (ОБУЧЕНИЕ) ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕОсновно:

Еразъм + подкрепя професионалното развитие на хора, работещи в провесионалното образование и обучение (ПОО) чрез обучителни периоди в чужбина.

Обучителните периоди могат да бъдат работни назначения или наблюдение на работа в ПОО институции или други подобни организации, базирани на програмите по Erasmus+ в страните.

Примери за подобни организации включват бизнес, обществени органи, социални партньори, изследователски институции и неправителствени организации.

  • Продължителност:

Назначението за обучение трябва да е поне два дена и не повече от два месеца. Това не включва времето за пътуване.

  • Условия:

За да се обучаваш в чужбина с

Преди да започнеш обучението си, ти, твоята институция и съответната (получаваща) организация или институция трябва да подпишете Споразумение за Мобилност. Този договор излага целите на обучението ти, правата и отговорностите, както и как ще бъде формално признато обучението ти.


  • Финансова подкрепа:

Европейски средства са предвидени да покрият пътните ти разходи и субсидия по време на престоя ти в чужбина, като също и предлагат организационна подкрепа за съответната организация.

Чрез европейско финансиране, средствата са управлявани от участващите ПОО институции, които са и отговорни за плащанията към отделните лица.

Превод: Емилия Банчева


bottom of page