top of page

Възможностите от Младежки дом Сливен


Видеото представя опита на няколко млади европейци по време на тяхната доброволческа служба в Сливен(България).

Конча, Елена, Франческа, Илтер, Йа, Мая, Мария, Симеон, Цезар, Николета, Ече, Ана, Анджелика и Аргуро разказват какво значи ЕДС за тях. Те всички споделят едно мнение - ЕДС е значим опит, с много позитиви. По-детайлно, ЕДС е начин за откриване на нови приятели, експеримент за различния начин на живот, опитът от живота с хора от други нации, освен това е и огромно забавление. Не на последно място, ЕДС е начин за развитие и себедоказване на собствените умения, възможност за научаване на нови езици и култури, както и себеусъвършенстване. Определено ЕДС е променило техните животи!bottom of page