top of page

Възможности за работещите в сферата на училищното образование.


Еразъм + подкрепя дейностите за обучение в чужбина за професионалисти, участващи в предучилищното, началното и средното образование.


Тези възможности могат да се състоят от структурирани курсове, други събития, наблюдение на работата в училища или на място при други съответни организации.

Примери за такива организации включват: висши учебни заведения, обществени организации, научни институти или организации, предоставящи курсове или обучения.

Тези възможности са на разположение само за организации, базирани в страните на Еразъм +.

Времетраене:

Тренировъчната дейност трябва да е минимум 2 дни и не може да бъде повече от 2 месеца. Това изключва времето, прекарано в пътуване.

Условие:

За да участвате в професионално развитие в чужбина с Еразъм + , Вашето училище трябва да позволява да се участва в училищен проект за мобилност по образование. Училищният проект за мобилност е формулиран в рамките на европейския план за развитие на изпращащата организация и трябва да отговаря на ясно определени потребности за развитие на персонала. Той трябва да гарантира, че това, което научите, е едновременно правилно признато и споделено в цялата Ваша институция.

Финансова подкрепа:

Безвъзмездни средства от ЕС се изплащат на координиращата организация (Вашето училище или координатор на консорциум) и са предназначени за покриване на Вашите разходи за път и престой по време на Вашето време в чужбина и студентските такси , ако е необходимо, както и предлагане на организационна помощ на участващите организации.


bottom of page