top of page

Възможност в южна Англия за развитие в кариерата в сферата на ресторантьорството!


Южна Англия търси наши готвачи, предлага им 8,20 паунда на час


За трета година Агенцията по заетостта набира готвачи за работа в самостоятелни и хотелски ресторанти в Южна Англия. Работодател е Hall & Woodhouse Ltd - стара семейна компания с традиции в хотелиерството и ресторантьорството. Предлагат се работни места, както за сезонна, така и за постоянна заетост. Основните изисквания към кандидатите са да имат опит като готвачи или придобита професионална квалификация в тази област и добър английски език. На одобрените лица се предлага настаняване, за което те заплащат само дължимата местна такса, вътрешно обучение, отстъпка при хранене в ресторанта (50% процента през работни часове и 25% през останалото време) и възстановяване на половината от пътните разходи, при условие, че работникът премине изпитателния 4-седмичен период. Новоназначените готвачи започват със заплащане от 8,20 паунда на час, с възможност за развитие в кариерата и увеличаване на заплащането. Работодателят ще проведе интервюта с одобрените по документи лица на 03.04.2017 г. в гр. Пловдив, на 05.04.2017 г. в гр. Бургас и на 06.04.2017 г. в гр. Варна. Заинтересованите лица трябва да изпратят CV на английски език на e-mail: D.Piryankova@az.government.bg с посочване на позицията, за която кандидатстват. Краен срок за подаване на документи – 31.03.2017 г.

Одобрените по документи лица ще бъдат поканени на интервю.

Повече информация кандидатите могат да получат на тел. 032/960-128; 0882 825-004 и 0882 825-191.

Източник: Flagman.bg


bottom of page