top of page

Обучение "ЕДС и политиките - проучване на политическите измерения в хода на цикъла"


МЦРОО като акредитирана ЕДС организация, има удоволствието да ви представи възможността за Обучение "ЕДС и политиките - проучване на политическите измерения в хода на цикъла" което ще се проведе от 13 до 18 Май 2017 в Анталия, Турция.


Двадесет години по-късно от началото на ЕДС, опитът показва, че социалната трансформация се извършва чрез участниците в ЕДС проекта. "EVS Go Political" ще въведе методи, които да разгледат политическото измерение в ЕДС относно:

 • Разширяване на критичното мислене и знание относно определянето на политиката, демокрацията и човешките права на участниците;

 • Повишаване на информираността на участниците чрез обмен на добри практики;

 • Ще предостави възможност на участниците да разберат и използват по-добре политическото измерение в работата си с ЕДС.

С оглед на гореизложеното, целите на курса са:

Да се насочи политическото измерение в ЕДС чрез неформално обучение, основано на опита на участниците, тяхната мотивация и потребности. Участниците ще имат възможност да оценят въздействието на политическия контекст в своята област (проекти, определяне и анализиране на активна гражданска позиция в панорамата на ЕДС, обмен на добри практики, споделяне на знания и методи, както и оценка на собствените си умения). По този начин курсът на обучение ще подготви за изпълнение на политическото измерение на участниците в ежедневната им работа.

Участниците ще имат възможност да оценят и развият в бъдеще собствените си умения чрез:

 • Обмен на добри практики;

 • Проучване на подходи и инструменти за изпълнение;

 • Симулации;

 • Самостоятелно обучение;

 • Групова динамика;

 • Пленарни сесии.

Очакваните резултати от обучението са:

 • Участниците ще могат да интегрират обучението си в ежедневната си ЕДС работа;

 • Участниците ще имат възможност да открият разликата между политиката и политиката като част от кръга на ЕДС;

 • Участниците ще бъдат запознати и ще имат възможност да се справят с важността на това да не осъждаш и да уважаваш различните политически убеждения и ценности;

 • Участниците ще имат възможност да открият значението на борбата за демокрацията и човешките права.

Повече информация за ЕВРОПЕЙСКАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА/ЕДС можете да намерите ТУК

ИНФОПАК и ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ в ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ


bottom of page