Отговорете на 5 въпроса за живота в друга страна от ЕС и може да спечелите пътуване из Европа.


Живот в ЕС — знаете ли правата си в чужбина?

Искате да учите или да създадете свое предприятие в друга страна от ЕС, но не знаете какви са правата ви? Знаете ли какво да правите, ако полетът ви закъснее или се разболеете в чужбина?

На 25 март тази година ЕС отбелязва 60-та годишнина от подписването на Римските договори. От 1957 г. насам ЕС гарантира все повече права на европейските граждани, включително правото на равно третиране, когато живеят, работят, учат и развиват стопанска дейност в друга страна от Съюза.

Проверете познанията си за вашите права в ЕС, като участвате в нашия конкурс. Отговорете правилно на тези 5 въпроса и можете да спечелите 2 карти за влак Interrail, които ви дават възможност да пътувате из цяла Европа.


Ред и условия

КЪМ ВЪПРОСИТЕ