top of page

ЕДС СРЕЩА ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА


От 7-ми до 10-ти март всеки един ЕДС доброволец в средата на своята служба на територията на България, взехме участие в организираната от Националната агенция - "Център за развитие на човешките ресурси" т. нар. среща за междинна оценка. Аз и моите колеги, които сме ЕДС доброволци в МЦРОО и сме в последния месец на своята служба, се срещнахме някои от хората, с които се запознахме при пристигането си, както и други нови. Обучаващият беше отново Петя – бивш доброволец като нас.


Следобед на първия ден започнахме първата сесия, която представляваше представянето на всеки от нас, запознаване с новите хора и научаването на имената.

След няколко игри започнахме представянето на нашата организация. Описахме какво правим, как се развиват нещата, както и добрите, и лошите моменти. Представихме МЦРОО, като говорихме за нашия проект, какви статии пишем и дали ни харесва.

Представихме също Иван, Александрос и Ева, нашият ментор, и говорихме за нашето ежедневие и график. Добавихме, че времето, което прекарахме заедно, беше чудесно преживяване и ще ни е трудно да се сбогуваме.

Обучаващите ни представиха на новия доброволец. Организирахме игра – разделихме се на групи, като всеки беше от различна страна, проект и обучение, и трябваше да търсим интересно място около София. Задавахме въпроси на местните хора относно съвети как да оцелееш в България. Те ни казаха винаги да сме подготвени за чалга музика и да бъдем внимателни с такситата.

След като хората от междинното обучение установиха, че имат по-голям опит в България, организираха среща с новодошлите, за да им покажат възможностите, които имат в България, както и за културния шок, който може да преживеят, докато са тук. Пътуването из България е много евтино и може да се посетят различни места. Могат също да посетят държавите около страната – другите балкански, Гърция или Румъния.

Моята група трябваше да обясни за културния шок, затова споменахме, че например хората пушат вътре в ресторантите, има различен вид душове, а магазините се намират под улиците. Също така българите използват кирилицата, а спирките на обществения транспорт не са добре организирани.

Друго важно нещо, за което говорихме, е как да се справяме с конфликти. Има множество различни начини. Един от тях е чрез компромис, друг – да отстояваш своята гледна точка, или да отстъпиш. Последният ден представихме екипната си работа и се сбогувахме.

Ето и галерия от събитието:


bottom of page