top of page

EXTRA BOARDING - YE "Be the leader of your life"Допълнително място за 1 участник в младежки обмен на тема младежко лидерство, който ще се проведе от 03 до 13 април 2017 във Пояна Негрии, Румъния.


Изискванията към кандидатите са следните:– да са на възраст 18-30 г. с интерес и мотивация в областта на темата на проекта.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ТЕРМИНАЛА ЗА УЧАСТНИЦИ


bottom of page