top of page

Инициативата Move2Learn, Learn2Move предлага на младите хора възможност да пътуват до други страни о



Tази инициатива ще даде възможност на минимум 5000 ученици на възраст на 16+ години да пътешестват като част от педагогически проект, разработен с техния клас. Пътуванията трябва да се осъществят между 1 август 2017 г. и 31 декември 2018 г. и да са съобразени с устойчивостта на избраните начини за придвижване.

eTwinning беше избран да подбере получателите на ваучерите за пътуване сред учителите и учениците (на възраст 16 г. и нагоре), участвали в проекти, наградени с Национален знак за качество тази година. Приоритет ще бъде даван на проекти, свързани с темата „Приобщаване“.


Правила на конкурса

Инициативата Move2Learn, Learn2Move е стартирана по случай 30-тата годишнина на програма „Еразъм“. В рамките на Move2Learn, Learn2Move европейските eTwinning проекти ще имат възможност да участват в конкурс и да спечелят билет за пътуване до други държави по програмата „Ерaзъм+“. Целта на инициативата е младите хора да почувстват какво означава да живееш в Европа и да усетят положителното въздействие, което Европейският съюз оказва върху живота на европейските граждани и техните близки съседи. Освен че ще се запознаят с други култури, участниците ще си дадат сметка за своя въглероден отпечатък, тъй като ще трябва да се вместят в определено количество емисии на въглероден диоксид по време на своето пътуване и ще трябва да изберат превоз съобразно това. Участниците ще могат да изберат дали да пътуват в група (училищна екскурзия) или индивидуално.

Допустими кандидати:

Инициативата Move2Learn, Learn2Move е отворена за европейски eTwinning проекти, които:

- включват ученици на възраст шестнадесет години (16) или повече към 31 декември 2017 г.;

- са били регистрирани между 1 януари 2016 г. и 30 май 2017 г.;

- са кандидатствали за Национален знак за качество между 1 септември 2016 г. и 30 юни 2017 г.

Процедура за кандидатстване

Кандидатстването за инициативата Move2Learn, Learn2Move е отворено от 20 март 2017 г. до 30 юни 2017 г. Специалната онлайн форма за кандидатстване трябва да бъде попълнена заедно с формата за кандидатстване за Нaционален знак за качество.

Допустимите кандидати, които вече са кандидатствали за Национален знак за качество, имат право да отворят отново своята кандидатура с оглед на това да попълнят специфичната форма за инициативата Move2Learn, Learn2Move.

Европейската комисия ще направи своя избор на базата на критериите за награждаване, посочени по-долу, и със съдействието на Националните звена за координация.

Билетите за пътуване за победителите ще бъдат запазени и закупени единствено от изпълнител на Комисията. Победителите НЕ трябва да резервират и закупуват билети сами, тъй като парите няма да им бъдат върнати.

Критерии за награждаване

Изборът ще бъде направен по държави в съответствие с отпуснатия за всяка участваща страна брой билети. Този брой е посочен в Приложение 1. Проектите ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии, които ще определят общия брой точки за всеки проект:

Още подробности можете да намерите ТУК: https://www.etwinning.net/bg/pub/move2learn-learn2move/contest-rules.htm


bottom of page