top of page

PBA ICE 2 семинар за създаване на партньорстваМежду 4-ти и 14-ти декември МЦРОО беше партньор по PBA ICE2 (International Cooperation Evolution), който се проведе в Пояна Негри, Румъния и събра повече от 20 организации от 12 държави (Румъния, Украйна, Италия, България, Тунис, Великобритания, Алжир, Йордания, Албания, Чехия и Португалия). На този семинар за създаване на контакти бяха написани няколко проекта, които ще бъдат имплементирани в бъдеще и бяха създадени и развити партньорства между държавите в областта на младежта и местните общности. Това е ключова възможност да се създадат ценни партньорства с организации от ЕС и други региони, които да изиграят важна роля в различни местни и международни проекти и да разширят спектъра на дейности.


bottom of page