БЪДИ ЧАСТ ОТ ЕВРОПА - В Каляри, Европейски младежки политики в центъра на среща между млади от Сарди


От 1 до 9 Април 2017, в Каляри, 30 млади сардинци ще посрещнат 20 млади българи, за да обсъдят младежките европейски политики, създавайки формално обучение и споделяйки нови възможности, като се фокусират върху теми като „Участие на младите в демократични дебати“, „Какво всъщност е да бъдеш европейски гражданин?“, „Младежката миграция“ и „Младежко предприемачество“.


Международната среща е една от дейностите в проекта „Бъди част от Европа“, финансирана по програма „Еразъм +“ – срещи между млади хора и вземане на решения, касаещи младежката среда, което предполага активното участие на младежи в демокрацията и подпомага дебати и обсъждане на ключови въпроси, приоритети под формата на „Структуриран диалог“ и подновяването на политическата рамка в младежките среди. Всъщност „Структуриран диалог“ е инструмент, който разрешава комуникацията между младите хора, предприемачи, организации и работници да създадат нови политики за младото поколение.

Официалният старт на дейностите е планиран за 02.04.2017 година – неделя. По време на престоя си в Каляри, младите участници ще имат възможността да тестват техните социални умения и критично мислене чрез срещи с експерти и уъркшопи на базата на неформалното обучение и срещи с младежки делегати.

Планирано е участието на различни нива политици – местни, регионални, национални и европейски – в това число кметът на Каляри - Massimo Zedda, общинският съветник за младежка политика -Yuri Marcialis , президентът на градския съвет - Guido Portoghese, регионалният съветник на образованието, културата и спорта - Giuseppe Dessena, президентът на регионалния съвет, Gianfranco Ganau, регионалният съветник, Valter Piscedda, членът на парламента, Romina Mura, ARSTедноличен администратор, Franco Marras и представители на младежки организации, между които асоцияция TDM 2000 също потвърди участието си. Успоредно с дискусиите по темите на проекта, ще има време за различни културни дейности, по време на които участниците ще могат да научат повече за града, околностите и техните традиции.

„Бъди част от Европа“ е финансиран от Националната агенция за млади хора, както и от Европейската комисия в лицето на програма Еразъм+ - Структурирани диалози и срещи между младите хора и политици, както и от Автономен регион – Сардиния – отдел Образование, Култура, Инфорамция, Обучение и спорт според местния закон ал. (3) от 2009 година, който гласи, че подпомага развитието на младежки обмени и проекти, интеркултурни европейски мероприятия. Проектът е изцяло подпомогнат и от община Каляри.logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2020 by ICDET