top of page

Участие в младежки обмен за млади предприемачи


Между 17 и 26 март 2017 г., в градчето Балан в централна Румъния, се проведе младежкият обмен „Entrepreneurial Youths”.

Балан е бивш миньорски град, където мината за въглища - основният работодател на населението, е напълно закрита през 2010 г. Участниците работиха заедно в продължение на 10 дни, откривайки смисъла на предприемачеството и развиваха чувство за стартиране на бизнес. По време на проекта бяха разискани различни методи за управление и започване на бизнес чрез презентации, ролеви игри, сцени и др. Имаше и среща с местната власт на областния град Меркуря чук и Балан. Накрая всеки участник попълни собственоръчно своя сертификат Youthpass, който е неизменна част от Еразъм +. Също така имаше сесия за попълване на Europass CV, което е важно за всеки европеец. А вечер, освен междукултурните вечери, имаше и музикални изпълнения на една немалка част от участниците, които се случваха до ранните сутрешни часове. Разбира се, след толкова интересни и занимателни дейности, бяха създадени и голям брой приятелства между участниците, които остават завинаги.bottom of page