top of page

SALTO-YOUTH - Подкрепа (S), Находчиво (A) Учение (L) и Обучение (T) с Възможности (O) за Младежи (Y)


Тази платформа развива своята дейност в рамките на Младежките програми по Еразъм +, като в частност е система за образование, обучение и спорт за младото поколение на Европейския съюз.


Какво всъщност представлява SALTO-YOUTH?

Това е мрежа от осем ресурсни центъра, работещи в приоритетните области на сферата на младежкото общуване и учение. Като част от обучителната стратегия на Европейската Комисия, SALTO-YOUTH предоставя неформално учене за младежки работници и лидери, като в същото време организира подготвителни и опознателни дейности, които подкрепят съответни неправителствени организации на местно ниво, както и Националните агенции на държавите участнички, под шапката на Европейските младежки програми на Европейската комисия.

На предоставения уебсайт можете да намерите необходима информация, както и възможности за преоткриване на инициативата:

- Календар на европейските обучения, където са вписани обученията и семинарите, подготвени от SALTO, Еразъм +, Националните агенции и неправителствените организации;

- Кутията за инструменти съдържа в себе си стотици идеи за разработване на младежки събития и инициативи;

- Атлас на партньорите осъществява връзка между хиляди младежки проекти, изграждайки силни и обещаващи партньорства, които предполагат по-нататъшно кандидатстване по Еразъм +;

- Обучители на линия за младежи е директорията, която сътрудничи с над 500 професионалисти, които помагат за междукултурното и интернационалното съдружничество по дейности.

Всеки един от осемте ресурсни центъра се фокусира върху отделна водеща тематика или регион. Те всички са основани на работата с различни Еразъм + Национални агенции. Като отличителна черта в техните приоритети SALTO-YOUTH ресурсни центрове имат набор от съвместни задачи като развитието на обучителните средства и методи, изпращането на регулярни информационни бюлетини за извършените или предстоящи дейности, обновяване на Календара на европейските обучения, поддържащ контакт с ценени партньори, които, от своя страна, имат достъп и правомощия за оценяване и контрол на всичко случващо се.


#begin

bottom of page