top of page

Форум за структурен диалог по проекта „Насърчаване на младежкото предприемачество“Институт за икономическа политика стартира втората част от изпълнението на проект „Насърчаване на младежкото предприемачество”, финансиран по Програмата „Еразъм+”, КД3 Структурен диалог. Основната цел на проекта е да доведе до подобряване на ефективността на политиките, които стимулират предприемаческата активност и младежкото предприемачество чрез предоставянето на платформа за конструктивен диалог между младежи от цялата страна и представители на отговорните за тези политики национални и местни институции.

В рамките на проекта са предвидени редица дейности, които могат да бъдат обобщени, както следва: - Провеждане на три еднодневни Национални младежки срещи в София, Пловдив и Варна през ноември 2016 г., по време на които участващите по проекта младежи ще генерират първите идеи за реформиране на предприемаческите политики в България. Ще бъде формирана и група от 7 официални младежки говорители, които ще имат координационни функции и ще работят в тясна комуникация с екипа на ИИП по време на проекта. - Провеждане на три двудневни Форуми за структурен диалог в посочените градове през пролетта на 2017 г.с цел конкретизиране на предложените идеи за реформи и представянето им пред представителите на отговорните институции на местно равнище; - Провеждане на еднодневен Заключителен форум за структурен диалог в София с представители на всички ресорни национални институции, на които ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството; - Изготвяне на Документ, който ще съдържа конкретни предложения за реформиране на политиките за насърчаване на предприемачеството, в това число и за облекчаване на условията за стартиране на бизнес; - Представяне на финалната версия на Документа с предложения за реформи пред отговорните комисии в Народното събрание на Република България.


В момента Институт за икономическа политика подготвя изпълнението на втория етап от проекта, който включва провеждането на три Национални младежки срещи в София, Пловдив и Варна при следния график: - Среща в Пловдив на 11 април 2017 г.- краен срок за кандидатстване – 9 април 2017 г. - Среща във Варна на 19 април 2017 г. - краен срок за кандидатстване – 17 април 2017 г. - Среща в София на 3 май 2017 г. - краен срок за кандидатстване – 1 май 2017 г. В тази връзка, ако сте млад и активен български гражданин на възраст между 19 и 30 години, който проявява интерес към политиките за насърчаване на предприемачеството и подобряване на условията за стартиране и развитие на бизнес и желае да сподели своята гледна точка по тези политики с ресорните публични институции, сега е моментът да се включите в проекта на ИИП „Насърчаване на младежкото предприемачество”.

Как може да стане това? Като попълните формата за кандидатстване за участие в проекта, в рамките на който ще имате възможност не само да се запознаете в конкретика с текущите политики за насърчаване на предприемачеството, но и да изкажете своето мнение и да дадете конкретни предложения за тяхното реформиране, като споделите своите възгледи с представители на ресорните национални и местни институции.

Вярваме, че заедно можем да направим тези политики по-ефективни и ще се радваме да Ви приветстваме в нашата група от младежи по проекта “Enable Youth Entrepreneurship”!

Младежите, избрани за участие в проекта, ще бъдат информирани по ел. поща. Важни уточнения:

- Всички младежи, взели участие в проекта на ИИП „Насърчаване на младежкото предприемачество”, ще получат сертификат Youthpass; - Разходите, които се поемат от организаторите по време на предвидените по проекта събития включват изхранване и обучителни материали. Бюджетът на проекта позволява възстановяване на транспортните разходи на участници, само ако те живеят/следват в населени места, разположени в близост до локацията на съответната среща; - За да може да се получи конструктивен диалог както между младежите, така и с представителите на публичните институции, е желателно избраните за участие в проекта младежи да вземат участие във всички предвидени дейности по проекта.bottom of page