top of page

Започна общественото гласуване на втората вълна проекти по Направление 5 на фонд „Култура”


Общественото гласуване на проекти от втората вълна, които кандидатстват за финансиране по Направление 5 на фонд „Култура”, вече е в ход. Лайковете за 45 проекта се събират на специално изградена платформа на уебсайта на сдружение „Варна – Европейска младежка столица 2017” - www.projects.varna2017.bg


Категориите, в които се гласува са три. Първата е „Мрежа за младежки дейности и читалища” (18), втората е „Проект за милиони – „Инно Варна” (14) и третата – „Варненска младежка академия” (13). Във втората категория „Проект за милиони – „Инно Варна” един проект кандидатва по поднаправление „Архитектурна среда”, 5 проекта са за „Градски приложен дизайн”, 1 за „Предприемачество”, 2 са проектите за „Уеб апликации”, 1 за „Гурме” и 4 за „Улично изкуство.

Тежестта на общественото гласуване в системата за оценка ще бъде максимум 5 точки. Ако се установи опит за манипулация за определен проект, то той автоматично ще отпадне от конкурса.

Спечелилите проекти по втората сесия на фонд „Култура” ще се реализират в периода 1 юли – 30 ноември 2017 г. Гласуването в интернет ще продължи до 24 часа на 4 април 2017 г.

По време на качването на проектите на платформата projects.varna2017.bg отново се появиха трудности зарад неспазването на насоките за кандидатстване. Наблюдава се неспазване на знаковите ограничения, което води не пълното публикуване на информацията на сайта. Не са спазени изискванията за предоставяне на информация – документите не са изпратени в Word и се обработват много трудно. Не на последно място логата на проектите не са изпратени в jpeg формат и те ще бъдат поискани допълнително.bottom of page