E+co@Druzbba | Е+ко в Дружба

Updated: Mar 18


Parents, teachers and students from 1st and 2nd grade of the capital's 4th school "John Atanasov" planted the trees won in the competition. The event was accompanied by games and entertainment on ecology and recycling.

Young people who took part in an ecological youth exchange in February in Struga, Macedonia under the Erasmus + program discussed with the students the need to protect the environment and set a personal example to the children by taking part in landscaping.

The event was organized by ICDET

and the 4th school "John Atanasov" under the project "Opportunities for Bulgarian youth in Bulgaria, Europe and the world" and with the kind assistance of Iskar District, Sofia Municipality

Родители, учители и ученици от 1ви и 2ри клас на столичното 4 ОУ "Джон Атанасов" засадиха спечелените в конкурс дръвчета. Събитието бе съпроводено с игри и забавления на тема екология и рециклиране.

Младежи участвали в екологичен младежки обмен през февруари в гр. Струга, Македония по програма Еразъм + дискутираха с учениците необходимостта от опазване на околната среда и дадоха личен пример на децата, като взеха участие в озеленяването.

Събитието бе организирано от МЦРОО

и 4-то ОУ "Джон Атанасов" по проект "Възможности за българските младежи в България, Европа и света" и със любезното съдействие на Район Искър, Столична община


#events

logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2021 by ICDET