top of page

Свеж поглед към YouthpassУченето не е ограничено до класната стая. Еразъм+ също така подкрепя признаването и видимостта на неформалното и самостоятелното учене чрез сертификата Youthpass.

Сертификатът и учебният процес, свързан с него, могат да бъдат полезни при кандидатстване за работа, по-нататъшно образование или други проекти. Досега над 630 000 младежи са получили сертификат "Youthpass".

Youthpass е повече от сертификат. Той има направляващ процес, който помага на младите хора да осъзнаят и да представят опита и ключовите си компетенции, които са натрупали в младежките проекти по Еразъм+, включително младежки обмени, европейска доброволческа служба и мобилност на младежки работници.

Всички участници могат да получат сертификат "Youthpass" и по този начин да признаят неформалното си обучение в рамките на "Еразъм +". Това може да бъде много полезно за интервю за работа, в училище или за други проекти. Разгледайте новия уебсайт на Youthpass, за да го проучите изцяло.


bottom of page