top of page

Включи се в проучването за влиянията на международната мобилност и сътрудничество в областта на обра


ICF, GFK и МЦРОО благодарят за Вашето участие в това проучване за влиянията на международната мобилност и сътрудничество. Бихме се радвали да чуем Вашето мнение, дори и да не сте участвали в програма за международна мобилност или сътрудничество. Всички гледни точки са изключително важни, за да се измери промяната, която прави програмата Еразъм+, и да се подпомогне нейното подобрение.


Следва пълен списък на профилите, които ни интересуват:

  • Ученици

  • Училищен персонал

  • Учащи в областта на професионалното образование и обучение

  • Персонал от училища за професионално образование и обучение

  • Студенти във висше училище

  • Персонал във висше училище

  • Персонал, занимаващ се с обучение на възрастни

  • Млади хора в младежки организации

  • Персонал в младежки организации

  • Персонал в спортни организации

Попълването на въпросника ще отнеме 15 минути. Вашите отговори ще останат конфиденциални и анонимни. Предварително Ви благодарим за отделеното време!


bottom of page