top of page

Информационен ден по Програма „Еразъм+“ ще се проведе в МУ-Плевен
Центърът за Европейска интеграция и международно сътрудничество към Медицински университет – Плевен (МУ–Плевен), съвместно с Центърът за развитие на човешките ресурси – София, организират на 20 април 2017 г. Информационен ден по Програма „Еразъм+“. Целта на срещата е да се представят възможностите за студентска и преподавателска мобилност за академичната 2017/2018 година. Програма “Еразъм +”, която дава възможности на младите хора да учат чрез студентски обмен в чужбина, тази година празнува своята 30-годишнина. От общо 5-те милиона участници в нея 3,3 милиона са студенти.

На събитието, чийто традиционен домакин е Медицински университет – Плевен, ще присъстват и експерти от отдел „Подкрепа за образователните политики и информационни дейности“ към Центъра за развитие на човешките ресурси. По време на Информационния ден ще бъдат представени дейностите по Проект FRESH, 2016-2018 г. Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020 – Мария Склодовска-Кюри и се реализира в рамките на Нощта на учените. Тази година като партньор по проекта висшето училище ще реализира втората фаза на Нощта на учените.

Информационният ден по Програма „Еразъм+“ ще се проведе на 20.04.2017 г., четвъртък, от 10.15 ч до 12.30 ч в зала „Гален“ на Телекомуникационния ендоскопски център при МУ-Плевен.


bottom of page