top of page

ФОТОКОНКУРС "ДЕСЕТИЛЕТИЕ: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРЕДИ И СЛЕД"По повод 10-ата годишнина от членството на България в ЕС, ИЦ „Европа Директно” - София обявява конкурс за снимка на тема „дЕСетилетие: България в Европейския съюз – преди и след”. Участие в конкурса могат да вземат всички български граждани, без ограничения. Участниците следва да изпратят по две фотографии, илюстриращи с какво според тях се е променил животът ни след присъединяването на България към ЕС. Целта на конкурса е участниците да споделят своите идеи и виждания относно положителните и отрицателните страни на членството


bottom of page