В България има много възможности, стига човек да знае къде да ги търси