top of page

Youth Expo Plovdiv- Create Your Future


Станете част от първото по рода си Youth Expo - Create your future! Събитието ще се проведе от 26 април до 29 април 2017 г. на Гребна база, гр. Пловдив, до Младежки център.


В него ще вземат участие международни младежки центрове, младежки и доброволчески организации на местно и национално ниво. В рамките на два дни /26 и 27 април/ ще се проведе изложение, на което посетителите ще имат възможност да се запознаят с дейностите на младежките организации и НПО, както и да обменят опит и идеи за съвместна работа. По същото време в учебните зали на Младежки център Пловдив ще се провеждат неформални образователни дейности на различни теми. На 28 април, екипите на четирите младежки центрове на националната мрежа ще проведат обучителни сесии, посветени на младежката работа. През 2016 г. се сключи споразумение за учредяване на Националната мрежа на младежките центрове по Програма "Деца и младежи в риск" на Министерството на образованието и науката, между Младежки център Враца, Младежки център Пловдив, Международен младежки център Стара Загора и Младежки център Добрич. Мрежата има за цел да работи за признаване на младежката работа в България, както и за създаването на общ стандарт за работата с младежта, чрез предварително планирани и координирани действия, които да отговарят на стандартите на Съвета на Европа.


bottom of page