top of page

Отново на училище"Отново на училище” на Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria продължава, но този път #TEJ беше в Национална финансово-стопанска гимназия, София. Vasil запозна учениците с историята на Европейския съюз и им разказа повече за предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС, а З. Ваклинов представи Еразъм+, като им разказа за своя личен опит и участия по програмата. 🇪🇺 Дискусията завърши с игра с въпроси, на която учениците се представиха чудесно и получиха наградиbottom of page