top of page

Най-важното за възможностите за стаж и доброволчество в евроинституциите


Бивши стажанти и настоящи служители разказаха за опциите, които предлага ЕС за младите хора и дадоха съвети от "първа ръка" по време на събитие организирано от "Кариери" и Представителството на ЕК в България

Ако често си задавате въпроса "Къде си се представям след 5 години?" и сред отговорите във вашата глава са европейските институции, тогава е добре да обмислите възможностите за стажове и доброволчество, които те предлагат. Те са един добър шанс да започнете активно да работите за осъществяването на кариерната евромечта. Вариантите да стартирате професионалната си реализация в европейска институция по такъв начин са много и разнообразни. Най-популярните и достъпни сред тях бяха представени по време на информационното събитие "Какви са възможностите за стаж и доброволчество в евроинституциите?", което "Кариери" организира съвместно с Представителството на Европейската комисия в България. То е част от инициативата "Месец на кариерните възможности в европейските институции", в рамките на която активно ще се споделя информация за опциите за работа, стаж и доброволчество, както на платформата karieri.bg/EUCareers, така и на тематични събития.


Европейските институции предлагат както работа, така и стажове и доброволчески дейности в почти всички професионални сфери, затова е важно да познавате различните опции и да прецените коя би била най-подходяща за вас. Добре е да проучите също и самите институции, както и условията на програмите за трупане на опит, които имат. Изяснете си за какъв период бихте били на разположение, готови ли сте да работите без заплащане или то е задължително условие за вас, веднага ли искате да стартирате или за вас по-важно е по принцип да имате опит в евроинституция и не на последно място каква би била следващата стъпка в кариерния ви план след участието в подобна програма. Къде да търсим? Една от най-известните стажантски програми, към които се насочват и много български младежи е т.нар. Blue Book Traineeship към Европейската комисия (ЕК). Това е платен стаж за висшисти за период от 5 месеца в Брюксел, Люксембург или в някое от представителствата на ЕК в държавите-членки, обяснява Стела Даскалова, посланик на EU Careers за България. Условията за кандидатстване за него са: европейско гражданство; завършена бакалавърска степен с продължителност поне 3 години или положен държавен изпит преди крайния срок за кандидатстване; владеене на поне 2 европейски езика, единият от които задължително да е английски, немски или френски; да нямате предишен опит в европейска институция по-дълъг от 6 седмици. Документите могат да се подават за някой от двата профила - общ или преводачески, като за втория е необходимо да представите свои преводи или доказателства за предишен опит.


bottom of page