Социално предприемачество в Европейския съюз?Гледайте това видео и разберете, как компании в Европейският съюз предоставят работни места на хора с увреждания и други ограничени възможности.

#explore