top of page

Завършилите висше образование в ЕС устойчиво се увеличават


Жените държат повече на университетските дипломи от мъжете


Делът на хората между 30 и 34 години в Европейския съюз със завършено висше образование расте устойчиво от 23,6% през 2002 г. до 39,1% през 2016 г., информира Евростат. Това е особено видно при жените, от които през 2002 г. 24,5% са имали университетска диплома, а през 2016 г. – цели 43,9%, с което е надмината поставената от ЕС цел до 2020 г.

При мъжете броят на висшистите расте от 22,6% до 34,4%. Така те засега остават под заложената цел в стратегията Европа 2020 за 40% население с висше образование към 2020 г. за групата 30-34 г.

Най-много през 2016 г. са висшистите в Литва (58,7%), Люксембург (54,6%), Кипър (53,4%), Ирландия (52,9%) и Швеция (51%).

Най-малко дипломи от университет вземат в Румъния (25,6%), Италия (26,2%), Хърватия (29,5%) и Малта (29,8%). България е на 20-то място в класацията на 28-те държави членки с над 30 на сто висшисти.

В повечето страни членки завършилите висше образование жени са повече от мъжете, с изключение на Германия.

В същото време делът на ранно напускащите образователната система (на възраст между 18 и 24 години) устойчиво намалява в ЕС от 17% до 10,7%. Тенденцията важи за всички страни членки, с изключения на Чехия, Румъния и Словакия. Заложената цел до 2020 г. е напускащите образованието да спаднат под 10%.

Най-малко ученици отпадат от системата в Хърватия (2,8%), Литва (4,8%), Словения (4,9%) и Полша (5,2%). България е чак на 23-то място, като след нея в класацията са Малта (19,6%), Испания и (19%) и Румъния (18,5%).

В ЕС жените, напускащи образователната система (9,2%), са по-малко от мъжете (12,2%), с изключение на България, Чехия и Румъния.


bottom of page