top of page

Младежки обмен "I LIKE TO MOVE IT!"Приятелите ни от "Healthy Future Volunteers" набират 4 участника между 17 и 25 години съпроводени от лидер без ограничение във възрастта за участие в младежки обмен на тема здравословен начин на живот.

Кандидатстването по настоящия проект става директно към организатора на проекта в Турция с който участниците уточняват всички детайли. Негов контакт може да намерите в инфопака.

Повече информация и кандидатсване можете да намерите в ИНФОПАКА


bottom of page