top of page

ЕЗОК- Европейска здравно-осигурителна карта?Ако сте европейски гражданин, трябва да имате предвид еднa от тeзи карти - те са безплатни и действат като застраховка!

#explore

bottom of page