top of page

“Agora Jeunes Citoyens”От 24 до 31 май ще се проведе международната конференция “Agora Jeunes Citoyens” в Турне, Белгия. Инициативата е на Международно бюро на младежта. Представител от България е членът на нашия екип – Ива Тодорова. Конференцията включва франкофони от цял свят. Целта е да се обменят добри практики, идеи, опит, както и да се представят проекти на млади, амбициозни хора, които искат да внесат позитивна промяна за един по-добър живот заедно. Също така е добра среда за създаване на партньорства за бъдещи проекти както в Европа, така и в Африка и Азия.

Очакваме повече информация от мястото на събитието както и живи включвания по ICDET TV


bottom of page