top of page

Финансирана програма ASEAN за млади социални предприемачи 2017Екипи от млади социални предприемачи са поканени да кандидатстват за програмата за млади социални предприемачи ASEAN (AYSPP) 2017. Това е двугодишна програма на GEO FISIPOL в Университета "Гаджа Мада" за представяне и въвеждане на концепцията за социалното предприемачество в развиващия се свят и неговата роля в регионалната икономическа стабилност. AYSPP има за цел да вдъхнови по-широко и по-задълбочено разбиране за социалното предприемачество и практическите му приложения чрез седмица на стимулиране на програми и дейности. Тази година събитието ще се състои на 15-19 септември в Yogyakarta, Индонезия. Крайният срок за кандидатстване е 11 юни.

За да участва, екипът трябва да попълни онлайн формуляра за регистрация на официалния сайт на AYSPP 2017, като създаде профил и предостави документи като паспортни снимки на всеки член на екипа и сканирани паспорти. Организаторите покриват разходите за участие (очаква потвърждение).

Основни критерии:

  • Екипите трябва да се състоят от 1 - 3 ученици или млади възрастни на възраст от 16 до 30 години;

  • Проектът или предложеното предложение за социално предприемачество не трябва да трае повече от 3 години;

  • Екипът може да се състои от студенти или млади възрастни от различни институции и/или държави.

Екипът трябва да изпрати Business Model Canvas във формата на Power Point презентация. Екипът ще се регистрира автоматично, като подаде платформа за бизнес модел във формат на документ за презентация. Идеите на кандидатите трябва да включват нов продукт или услуга, ново социално предприятие и нов стартов бизнес.


bottom of page